Sunday, 12 October 2014

Qassisin kontra DJ's


Ma min qed izzommu Illum? X qed jidhrilkhom? Lien loghob jghogobkhom l izjed? Hallulna l kummenti u ssugerimenti taghkhom hawn u tistaw tirbhu Fwieha grazzi ghall ta xbiex perfumery. 

Monday, 6 October 2014

Sunday, 30 June 2013

Backstage photos splash and fun
Hadd Ghalik fis-sajf

X'tixtieq li nghamlu fis-sajf? ibghatulna l-kummenti ta x'tixtiequna ntellaw online, xi tridu taraw u jekk triduniex nghamlu xi haga differenti.

hallulna kummenti hawn halli nippruvaw nghamlu kemm nistaw milli tghidulna.

Tridu taraw xi sfidi bejn Mario u pj? xi tridu tarawhom jghamlu?

f'idejkhom...

l-ahhar cans din l-iskeda tirbah tablet 7"


Sunday, 23 June 2013

Winner cruise

Ir-rebbieha jistennew ir-rizultat finali

Rebbieha tablets


Ray Abela mit-TcTc iqassam l ewwel zewg tablets android 7".