Sunday, 30 June 2013

Backstage photos splash and fun
Hadd Ghalik fis-sajf

X'tixtieq li nghamlu fis-sajf? ibghatulna l-kummenti ta x'tixtiequna ntellaw online, xi tridu taraw u jekk triduniex nghamlu xi haga differenti.

hallulna kummenti hawn halli nippruvaw nghamlu kemm nistaw milli tghidulna.

Tridu taraw xi sfidi bejn Mario u pj? xi tridu tarawhom jghamlu?

f'idejkhom...

l-ahhar cans din l-iskeda tirbah tablet 7"